لیست قیمت کلم سفید و قرمز

قیمت 1شهریور کلم سفید و قرمز، قیمت کلم سفید امروز، قیمت گل کلم امروز تهران، قیمت کلم سفید صادراتی، قیمت گل کلم در میدان تره بار، قیمت گل کلم در اصفهان

نام محصول قیمت سفارش
قیمت هر تن کلم پیچ سفید در تهران 15000-11000 تومان سفارش
قیمت کلم بروکلی به صورت عمده 15000-9000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده انواع کلم بنفش در بازار تهران 10000-8000 تومان سفارش
عرضه عمده کلم بروکلی به قیمت سرزمین در تهران 19000-15000 تومان سفارش
عرضه کلم بروکلی با بهترین قیمت در بازار تهران 19000-10000 تومان سفارش
خرید مستقیم کلم بنفش از کشاورز به قیمت عمده در بازار تهران 18000-11000 تومان سفارش
قیمت عمده هر تن کلم بنفش در بازار تهران 17000-9500 تومان سفارش
فروش عمده و بی واسطه کلم بروکلی با بهترین قیمت 14000-12000 تومان سفارش
فروش عمده کلم پیچ به بهترین قیمت و کیفیت بالا 7000-5000 تومان سفارش
فروش عمده کلم بروکسل به بهترین قیمت و کیفیت بالا 8000-20000 تومان سفارش
عرضه انواع کلم به قیمت کشاورز در بازار تهران 11000-8500 تومان سفارش
فروش عمده کلم بروکلی ارگانیک به قیمت عمده 13000-10000 تومان سفارش
سفارش عمده انواع کلم بنفش به قیمت سر زمین در تهران 13000-8000 تومان سفارش
عرضه مستقیم انواع کلم بنفش به قیمت کشاورز در رشت 16000-9000 تومان سفارش
خرید پرفروش ترین انواع کلم بروکلی با بهترین قیمت 16000-9000 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم پیچ سفید ارگاینک با بهترین قیمت 12000-6000 تومان سفارش
فروش عمده کلم پیچ سفید به قیمت کشاورز 16000-9000 تومان سفارش
خرید عمده کلم پیچ سفید از سر زمین با قیمت مناسب 14000-9000 تومان سفارش
عرضه مستقیم انواع گل کلم ارگانیک با قیمتی مناسب 8000-6000 تومان سفارش
فروش عمده انواع کلم بروکلی از کشاورز با بهترین قیمت 17000-9000 تومان سفارش
فروش انواع کلم پیچ سفید به قیمت کشاورز 18000-14000 تومان سفارش
بهترین قیمت خرید انواع کلم پیچ سفید در بازار تهران 28000-22000 تومان سفارش
فروش عمده کلم پیچ ارگانیک گلخانه ای با قیمت استثایی 16000-9000 تومان سفارش
فروش بی واسطه کلم قرمز با کیفیت بالا و به بهترین قیمت 10000-20000 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم چینی به قیمت کشاورز در بازار تهران 19000-15000 تومان سفارش
فروش انواع کلم بنفش به قیمت سرزمین 15000-9500 تومان سفارش
فروش مستقیم کلم پیچ سفید به قیمت سرزمین در قم 15000-9000 تومان سفارش
عرضه کلم پیچ سفید در بسته بندی های یک کیلویی به قیمت عمده 15000-9000 تومان سفارش
فروش کلم بروکلی در بسته بندی های یک کیلویی با قیمت کشاورز 15000-8700 تومان سفارش
عرضه کلم بنفش ارگانیک با بسته بندی های متنوع و قیمت مناسب 15000-8000 تومان سفارش
فروش کلم بروکسل در بسته بندی های یک کیلویی با قیمت مناسب 50000-30000 تومان سفارش
فروش بهترین انواع کلم پیچ چینی با قیمت مناسب 50000-20000 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم قمری ارگانیک با قیمت کشاورز 26000-18000 تومان سفارش
خرید عمده انواع کلم به صورت عمده با قیمت کشاورز 30000-9000 تومان سفارش
قیمت روز کلم پیج بنفش در بازارهای عراق 16000-9000 تومان سفارش
لیست قیمت عمده انواع کلم پیچ قرمز در اصفهان 15000-11000 تومان سفارش
لیست قیمت عمده انواع گل کلم ارگانیک در بازار تهران 19000-15000 تومان سفارش
فروش انواع کرفس ارگانیک با قیمت مناسب 16000-9000 تومان سفارش
قیمت روز انواع کرفس ارگانیک در بازار کشور هند 18000-10000 تومان سفارش
خرید کرفس ارگانیک درجه یک با بهترین قیمت 16000-9000 تومان سفارش
عرضه مستقیم انواع کرفس با قیمت کشاورز 18000-12000 تومان سفارش
فروش کرفس درجه یک ارگانیک با قیمت مناسب 16000-9000 تومان سفارش
فروش عمده انواع کرفس گلخانه ای ارگانیک با قیمت کشاورز 17000-8000 تومان سفارش
فروش کرفس درجه یک ارگانیک با قیمت سر زمین 18000-12000 تومان سفارش
لیست قیمت انواع کرفس ارگانیک درجه یک در بازار تهران 18000-9500 تومان سفارش
بهترین قیمت خرید کرفس ارگانیک درجه یک در پاکستان 16000-9000 تومان سفارش
فروش مستقیم کرفس درجه یک ارگانیک با قیمت کشاورز 10000-8700 تومان سفارش
عرضه مستقیم کرفس ارگانیک درجه یک با قیمت سر زمین 16000-9000 تومان سفارش
خرید با کیفیت ترین انواع کرفس ارگانیک با بهترین قیمت 15000-8000 تومان سفارش
لیست قیمت عمده کرفس درجه یک ارگانیک در بازار بوشهر 14000-7000 تومان سفارش
خرید انواع کرفس ارگانیک درجه یک گلخانه ای با قیمت کشاورز 16000-9000 تومان سفارش
لیست قیمت روز کلم بروکلی ارگانیک درجه یک با بسته بندی یک کیلویی 16000-9000 تومان سفارش
عرضه کلم پیچ قرمز درجه یک با قیمت کشاورز در بازار پاکستان 15000-8000 تومان سفارش
لیست قیمت انواع کلم بروکلی درجه یک در بازار اهواز 16000-9500 تومان سفارش
لیست قیمت گل کلم درجه یک ارگانیک 14000-11000 تومان سفارش
عرضه بی واسطه انواع کرفس درجه یک با قیمت کشاورز 13000-7000 تومان سفارش
خرید عمده کرفس درجه یک ارگانیک با بهترین قیمت از کشاورز 16000-9000 تومان سفارش
عرضه کلی کرفس درجه یک ارگانیک با قیمت کشاورز 16000-11000 تومان سفارش
فروش مستقیم کرفس درجه یک بسته بندی با قیمت ویژه 15000-8000 تومان سفارش
لیست قیمت کرفس درجه یک ارگانیک در بازار تبریز 15000-8000 تومان سفارش
پخش عمده کلم پیچ سبز اعلا با قیمت مقرون به صرفه 4000 - 10000 تومان سفارش
لیست قیمت کلم پیچ تازه به صورت عمده در تهران 7500 - 16000 تومان سفارش
فروش عمده کلم بنفش ارگانیک با بهترین قیمت بازار 5000 - 8000 تومان سفارش
قیمت روز کلم قرمز تازه به صورت عمده در بازار داخلی 4000 - 13000 تومان سفارش
بهترین قیمت کلم قرمز ارگانیک و سفارش آن به صورت عمده 5000 - 13000 تومان سفارش
فروش بی واسطه کلم بنفش با قیمت ارزان به صورت تنی 4000 - 12000 تومان سفارش
قیمت عمده کلم چینی تازه به صورت تنی برای صادرات به ترکیه 4000 - 13000 تومان سفارش
بهترین قیمت کلم چینی تازه برای خرید عمده در تهران 10000 - 17000 تومان سفارش
قیمت فروش روز کلم چینی ارگانیک به صورت کیلویی 4000 - 12000 تومان سفارش
قیمت خرید عمده کلم چینی با بهترین کیفیت در میدان تره بار 5000 - 10000 تومان سفارش
قیمت روز کلم چینی تازه و خرید آن به صورت عمده در تره بار تهران 11000 - 16000 تومان سفارش
بهترین قیمت عمده کلم بروکلی تازه در میدان تره بار 5000 - 12000 تومان سفارش
فروش عمده کلم بروکلی با بهترین قیمت و کیفیت بازار 6000 - 14000 تومان سفارش
فروش عمده و قیمت مناسب کلم بروکلی تازه در میدان تره بار تهران 10000 - 17000 تومان سفارش
بهترین قیمت کلم بروکلی تازه و ارگانیک در بازار 6000 - 12000 تومان سفارش
قیمت فروش کلم بروکلی تازه به صورت کیلویی در بازار 4000 - 10000 تومان سفارش
قیمت فروش کلم چینی تازه به صورت عمده در تهران 9500 - 14000 تومان سفارش
لیست قیمت کلم قرمز ممتاز در بسته بندی 2 کیلوگرمی 5000 - 12000 تومان سفارش
خرید و فروش کلم قرمز درجه یک به قیمت عمده 4000 - 11000 تومان سفارش
بهترین قیمت عمده کلم قرمز تازه برای صادرات به روسیه 6000 - 13000 تومان سفارش
خرید و فروش عمده گل کلم با بهترین قیمت روز 5000 - 12000 تومان سفارش
خرید عمده گل کلم تازه به قیمت عمده در میدان تره بار تهران 8500 - 18000 تومان سفارش
قیمت روز گل کلم تازه و مرغوب به صورت تنی در بازار 5000 - 10000 تومان سفارش
بهترین قیمت گل کلم تازه به قیمت عمده در میدان تره بار 6000 - 15000 تومان سفارش
بهترین قیمت گل کلم تازه به صورت عمده از تامین کننده 6000 - 13000 تومان سفارش
لیست قیمت گل کلم درجه یک به صورت کیلویی در بازار داخلی 4000 - 10000 تومان سفارش
خرید مقرون به صرفه گل کلم درجه یک با قیمت عالی 6000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عمده گل کلم تازه و مرغوب در میدان تره بار 4000 - 9000 تومان سفارش
لیست قیمت عمده کلم بروکلی مرغوب صادراتی به ترکیه 6000 - 9000 تومان سفارش
قیمت روز کلم بروکلی تازه در بسته بندی یک کیلوگرمی به صورت عمده 5000 - 12000 تومان سفارش
قیمت روز ترشی کلم تازه با طعم عالی در تهران 12000 - 18000 تومان سفارش
بهترین قیمت عمده ترشی گل کلم درجه یک از تولید کننده معتبر 7000 - 15000 تومان سفارش
فروش ترشی گل کلم درجه یک به قیمت عمده و ارزان 6000 - 15000 تومان سفارش
فروش عمده ترشی گل کلم ده کیلویی با قیمت مناسب 8000 - 12000 تومان سفارش
فروش بی واسطه ترشی گل کلم و کرفس درجه یک با قیمت ارزان 7000 - 14000 تومان سفارش
فروش عمده بهترین ترشی گل کلم زرد به قیمت عمده 5000 - 12000 تومان سفارش
قیمت عمده ترشی گل کلم قرمز با مود اولیه درجه یک 8000 - 18000 تومان سفارش
قیمت روز کلم بروکسل تازه به صورت کیلویی در بازار 9000 - 20000 تومان سفارش
فروش کلم بروکسل ممتازه به صورت عمده با بهترین قیمت 15000 - 30000 تومان سفارش
قیمت ارزان ترشی کلم قرمز درجه یک صادراتی به عراق 8000 - 13000 تومان سفارش
قیمت مناسب ترشی مخلوط کلم بروکلی به صورت کیلویی 7000 - 14000 تومان سفارش
قیمت ترشی کلم بروکلی درجه یک به صورت کیلویی 5000 - 14000 تومان سفارش
قیمت به روز کلم بروکلی تازه و مرغوب در میدان تره بار تهران 6800 - 13000 تومان سفارش
قیمت به روز کلم بروکلی در بسته بندی 500 گرمی به صورت عمده 6000 - 11000 تومان سفارش
فروش فوق العاده کلم چینی تازه به قیمت عمده در بازار 9000 - 12000 تومان سفارش
فروش عمده و قیمت مناسب کلم چینی تازه و درجه یک 5000 - 13000 تومان سفارش
ارزان ترین قیمت عمده کلم بروکلی درجه یک صادراتی به ترکیه 5000 - 9000 تومان سفارش
لیست قیمت کلم بروکسل درجه یک در بسته بندی یک کیلوگرمی 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عمده و ارزان کلم بروکسل تازه در تره بار تهران 9500 - 14500 تومان سفارش
خرید ترشی گل کلم خوش طعم به قیمت عمده و مناسب 16000 - 33000 تومان سفارش
لیست قیمت ترشی گل کلم مرغوب و درجه یک از تامین کننده معتبر 16000 - 29000 تومان سفارش
قیمت مقرون به صرفه ترشی کلم تازه از تولید کننده 15000 - 33000 تومان سفارش
بهترین قیمت ترشی گل کلم تازه و بهداشتی در بازار تهران 26000 - 34000 تومان سفارش
لیست قیمت ترشی گل کلم زعفرانی به صورت عمده با بهترین کیفیت 19000 - 30000 تومان سفارش
فروش عمده ترشی کلم رستورانی درجه یک به قیمت عمده 25000 - 35000 تومان سفارش
فروش بی نظیر ترشی کلم قرمز 5 کیلویی با قیمت عالی 5000 - 14000 تومان سفارش
فروش مستقیم کلم قمری به قیمت عمده با بهترین کیفیت 4000 - 10000 تومان سفارش
بهترین قیمت عمده ترشی مخلوط گل کلم با طعمی بی نظیر 6000 - 9000 تومان سفارش
پخش عمده کلم قمری سبز درجه یک با قیمت عالی در تهران 8500 - 16000 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم پیچ قرمز مرغوب به قیمت عمده و عالی 5000 - 12000 تومان سفارش
قیمت عمده ترشی گل کلم و هویج مخلوط صادراتی به عراق 8000 - 15000 تومان سفارش
قیت رور گل کلم در میدان تره بار به قیمت عمده و کیفیت بالا 8000 - 15000 تومان سفارش
فروش عمده کلم چینی با بهترین قیمت خرید در بازار 5000 - 12000 تومان سفارش
پخش عمده کلم پیچ تازه به قیمت عمده در میدان تره بار تهران 10000 - 16000 تومان سفارش
فروش کلم قرمز به قیمت عمده و مناسب با کیفیت بالا 5000 - 14000 تومان سفارش
پخش و عرضه کلم پیچ سبز با قیمتی مقرون به صرفه و درجه یک 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت فروش کلم قرمز تازه از تامین کننده معتبر بدون واسطه 6000 - 15000 تومان سفارش
فروش کلم قرمز درجه یک صادراتی به عراق به قیمت عمده 6000 - 13000 تومان سفارش
قیمت روز کلم پیچ سبز تازه و درجه یک در بازار تهران 6500 - 17000 تومان سفارش
قیمت فروش ترشی کلم قرمز مرغوب در تهران 8900 - 15000 تومان سفارش
خرید و قیمت کلم بروکسل تازه در بسته بندی نیم کیلویی 6000 - 12000 تومان سفارش
فروش عمده و قیمت مناسب کلم بروکسل سبز درجه یک 7000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عمده کلم بروکلی سبز و درجه یک در تره بار تهران 11000 - 18000 تومان سفارش
قیمت مقرون به صرفه کلم بروکلی تازه و سبز در میدان تره بار 6000 - 15000 تومان سفارش
قیمت ترشی گل کلم بهداشتی برای صادرات به عراق 8000 - 10000 تومان سفارش
فروش کلم برگ سفید و قرمز با قیمت عالی 6000 - 10000 تومان سفارش
قیمت امروز کلم پیچ در بازار برای صادرات 6000 - 12000 تومان سفارش
پخش عمده کاهو ارگانیک و تازه به همراه قیمت 6000 - 9000 تومان سفارش
بهترین قیمت خرید کاهو عمده به صورت کیلویی 7000 - 11000 تومان سفارش
قیمت هر کیلو کاهو در بازار امروز با بهترین کیفیت در خرید عمده 7000 - 10000 تومان سفارش
لیست قیمت کاهو و کلم در بازار تره بار تهران 7000 - 15000 تومان سفارش
قیمت امروز گل کلم درجه یک به صورت عمده در مشهد 8000 - 10000 تومان سفارش
قیمت امروز کلم سفید و کلم پیچ به صورت عمده و ارزان 9500 - 13000 تومان سفارش
قیمت عمده هر تن کلم بروکلی در تهران 14000-10000 تومان سفارش
فروش کلم پیچ سفید به قیمت کشاورز در تهران 10000-9000 تومان سفارش
فروش عمده کلم بنفش با بهترین قیمت در تهران 8000-5000 تومان سفارش
فروش عمده کلم قرمز با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت در بازار تهران 9000-6000 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم سبز با بهترین قیمت در بازار تهران 15000-10000 تومان سفارش
عرضه کرفس ارگانیک درجه یک با بهترین قیمت در بازار تهران 16000-10000 تومان سفارش
فروش عمده انواع کرفس با قیمت سر زمین در تهران 9000-8000 تومان سفارش
عرضه کلم بروکسل ارگانیک به قیمت مناسب در تهران 22000-18000 تومان سفارش
عرضه مستقیم انواع کلم چینی به قیمت کشاورز در تهران 14000-8000 تومان سفارش
قیمت روز گل کلم ارگانیک در بازار تهران 10000-6500 تومان سفارش
خرید عمده انواع کلم بنفش به قیمت سر زمین در تهران 10000-5000 تومان سفارش
قیمت روز کلم بروکلی ارگانیک در بازار اصفهان 17000-10000 تومان سفارش
عرضه کلم پیچ سفید ارگانیک به قیمت سرزمین 8000-4000 تومان سفارش
سفارش عمده انواع کلم بروکلی با قیمت مناسب 11000-8000 تومان سفارش
قیمت روز کلم بنفش ارگانیک در بازارهای هند 9000-6500 تومان سفارش
قیمت خرید عمده کلم سبز ارگانیک در بازار داخلی 7000-5000 تومان سفارش
فروش و قیمت عمده کاهو در میادین تره بار و تهران 9000 - 13000 تومان سفارش
فروش گل کلم گلخانه ای ارگانیک با قیمت کشاورز 10000-8500 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم بروکلی با قیمت سر زمین در تهران 14000-12900 تومان سفارش
فروش عمده کلم چینی با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت 16000-11000 تومان سفارش
سفارش کلم سبز ارگانیک گلخانه ای با قیمت عمده 5500-4500 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم بنفش با بهترین قیمت در تهران 6500-6000 تومان سفارش
خرید عمده کلم بروکلی به قیمت کشاورز در تهران 12900-12000 تومان سفارش
عرضه مستقیم انواع کلم قمری ارگانیک با قیمت کشاورز 9800-9200 تومان سفارش
فروش مستقیم گل کلم به قیمت کشاورز در شیراز 9000-5000 تومان سفارش
بهترین قیمت کلم قمری در میدان تره بار تهران به صورت عمده 9000 - 10000 تومان سفارش
خرید گل کلم ارگانیک در بسته بندی های یک کیلویی با قیمت مناسب 8000-6500 تومان سفارش
عرضه مستقیم کلم بروکسل ارگانیک با قیمت کشاورز 15000-12000 تومان سفارش
خرید عمده بوک چوی شیرین و قیمت مناسب در تهران 15000 - 21000 تومان سفارش
خرید و فروش انواع کرفس ارگانیک درجه یک با بهترین قیمت 11000-8000 تومان سفارش
لیست قیمت عمده انواع کلم بروکلی ارگانیک 18000-14000 تومان سفارش
خرید مستقیم کلم سفید به قیمت عمده در بازار تهران 6000-4500 تومان سفارش
خرید مستقیم کلم قمری بنفش با قیمت سرزمین 10900-8000 تومان سفارش
فروش عمده انواع گل کلم با قیمت سر زمین در همدان 7000-4500 تومان سفارش
خرید عمده انواع کلم پیچ به قیمت کشاورز 8000-5000 تومان سفارش
عرضه انواع کلم به صورت عمده با قیمت سر زمین در شیراز 9000-13000 تومان سفارش
قیمت کلم بروکلی ممتاز و درجه یک از تولید کننده 10000 - 13000 تومان سفارش
فروش عمده ترشی کلم بروکلی کیلویی با قیمتی بی نظیر در تهران 24000 - 36000 تومان سفارش
فروش بی واسطه انواع کلم پیچ سفید با قیمت منصفانه 8000-6000 تومان سفارش
فروش کلم بنفش به قیمت سر زمین از کشاورز در اهواز 8000-6500 تومان سفارش
خرید عمده کلم بروکلی ارگانیک به قیمت زمین در تهران 9000-5900 تومان سفارش
عرضه عمده کلم پیچ سفید به قیمت سر زمین 9000-6000 تومان سفارش
فروش کرفس درجه یک گلخانه با قیمت مناسب در بازار شیراز 10000-7000 تومان سفارش
فروش عمده کلم برگ صادراتی با کیفیت عالی و قیمت ارزان 8000 - 12000 تومان سفارش
فروش عمده کلم پیچ بنفش با قیمت پایین در بازار 6000 - 9000 تومان سفارش
قیمت هر تن کرفس درجه یک ارگانیک در بازار شیراز 11000-9700 تومان سفارش
لیست قیمت کرفس گلخانه ای ارگانیک در اصفهان 15500-9500 تومان سفارش
خرید کلم قمری ارگانیک با قیمت مناسب در بازار اصفهان 11700-9000 تومان سفارش
فروش عمده کلم بروکلی به بهترین قیمت و کیفیت بالا 6000 - 9000 تومان سفارش
فروش بی واسطه انواع کلم بنفش با بهترین قیمت در بازار تهران 5000 - 8000 تومان سفارش
بهترین قیمت خرید عمده کلم پیچ از بازار تهران 14000-10000 تومان سفارش
consult image

راحله معصومی

مشاور فروش

مشاوره