قیمت بلال عمده در 1شهریور

قیمت بلال مکزیکی در میدان تره بار تهران، قیمت شیر بلال، قیمت بلال کبابی، قیمت بلال علوفه ای اسفند ۱۴۰۲، قیمت بلال کیلویی و عمده

نام محصول قیمت سفارش
قیمت روز بلال درشت تازه در بازار فروش 15000 - 25000 تومن سفارش
خرید انواع بلال درجه یک به قیمت مناسب 14000 - 25000 تومن سفارش
خرید شیربلال درجه یک صادرات با قیمت رقابتی 13500 - 20000 تومن سفارش
خرید انواع شیر بلال تازه با بهترین قیمت 17000 - 23000 تومن سفارش
خرید و فروش شیر بلال تازه به قیمت عمده 15500 - 19200 تومن سفارش
خرید و فروش شیر بلال تازه پای مزرعه با قیمت عمده 15000 - 25000 تومن سفارش
فروش انواع بلال شیرین به قیمت لب مزرعه 14000 - 20000 تومن سفارش
فروش انواع بلال شیرین به قیمت مناسب پای مزرعه 15000 - 25000 تومن سفارش
فروش انواع بلال شیرین صادراتی به قیمت مناسب درمصر 14000 - 19000 تومن سفارش
خرید انواع بلال درجه یک با قیمت های به صرفه 13500 - 25000 تومان سفارش
خرید بلال مکزیکی درجه یک با قیمت مناسب وبه صرفه 18000 - 28000 تومان سفارش
خرید عمده ذرت شیرین کوچک به قیمت روز 16000 - 26000 تومان سفارش
خرید بی واسطه بلال تنوری شیرین با قیمت پایین 8000 - 13000 تومان سفارش
خرید عمده ذرت مکزیکی شیرین به قیمت روز 25000 - 40000 تومان سفارش
خرید بی واسطه بلال شیرین با قیمت پایین 12000 - 16000 تومان سفارش
فروش ویژه ذرت به قیمت تره بار همراه با تخفیف ویژه 3000 - 8000 تومان سفارش
تامین کننده بلال شیرین با قیمت باورنکردنی 18000 - 25000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده ذرت شیرین با بهترین کیفیت 22000 - 29000 تومان سفارش
فروش عمده ای بلال رنگین کمانی کرمان با بهترین قیمت بازار 25000 - 35000 تومان سفارش
خرید عمده بلال مکزیکی تازه و دستچین شده با قیمت ارزان 13000 - 26000 تومان سفارش
خرید و فروش بی واسطه بلال شیرین با قیمت پایین 12000 - 16000 تومن سفارش
خرید مستقیم عمده ای بلال مکزیکی با بهترین قیمت 13000 - 17000 تومان سفارش
خرید بلال درجه یک بازار با بهترین قیمت 12000 - 16000 تومان سفارش
فروش شیربلال تازه به قیمت مناسب مزرعه 11000 - 16000 تومن سفارش
فروش بلال شیرین با بهترین قیمت و کیفیت در بازار 9000 - 14000 تومان سفارش
فروش شیربلال رسمی به قیمت مناسب 9000 - 12000 تومن سفارش
خرید بلال درجه یک صادراتی با قیمت رقابتی 9000 - 15000 تومن سفارش
خرید شیر بلال تازه با قیمت عالی از مزرعه 16000 - 27000 تومن سفارش
فروش شیر بلال درجه یک به بهترین قیمت بازار 14000 - 22000 تومن سفارش
خرید و فروش شیر بلال صادراتی با بهترین قیمت در پاکستان 30000 - 55000 تومن سفارش
فروش مناسب بلال به قیمت عمده پای زمین 28000 - 35000 تومن سفارش
فروش تازه انواع بلال به قیمت لب مزرعه 16000 - 25000 تومن سفارش
خرید انواع بلال تازه در تناژ بالا با بهترین قیمت 11000 - 19000 تومن سفارش
فروش بی واسطه بلال با قیمت عمده و کیفیت بالا 9000 - 15000 تومن سفارش
خریدو فروش بلال شیرین اصفهان با قیمت عالی 11000 - 18500 تومن سفارش
قیمت بلال مکزیکی در میدان تره بار تهران 10000 - 15000 تومان سفارش
قیمت بلال در میدان تره بار تهران 12000 - 18000 تومان سفارش
خرید و قیمت بلال درجه یک کیلویی و عمده 9000 - 15000 تومان سفارش
قیمت روز بلال دانه درشت در بازار تهران 11000 - 18000 تومن سفارش
خرید اینترنتی انواع بلال تازه با قیمتی اقتصادی 10000 - 19000 تومن سفارش
فروش بلال شیرین در بازار روزاهواز با قیمت مناسب 9500 - 16000 تومن سفارش
فروش انواع بلال شیرین درجه یک به قیمت مناسب 10000 - 17000 تومن سفارش
consult image

راحله معصومی

مشاور فروش

مشاوره