لیست قیمت گوجه فرنگی ۱۴۰۲

قیمت گوجه فرنگی امروز در میدان تره بار تهران، بهترین قیمت بازار 1شهریور برای گوجه ربی و گلخانه ای، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ربی امروز اصفهان

نام محصول قیمت سفارش
قیمت فروش عمده گوجه فرنگی با بهترین کیفیت 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت امروز یک تن گوجه فرنگی قرمز در بازار 12000 - 25000 تومان سفارش
فروش عمده گوجه فرنگی قرمز با قیمت مناسب 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت امروز گوجه فرنگی گیلاسی در بازار تره بار 16000 - 25000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی صادراتی با قیمت مناسب 11000 - 26000 تومان سفارش
قیمت خرید عمده گوجه فرنگی باکیفیت در استان بوشهر 10000 - 19000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی گیلاسی در میدان تره بار 9000 - 22000 تومان سفارش
خرید عمده بهترین گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت ارزان 9000 - 26000 تومان سفارش
قیمت خرید هر تن گوجه فرنگی در بازار تره بار 12000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی درجه یک به صورت عمده 9000 - 25000 تومان سفارش
خرید یک تن گوجه فرنگی مرغوب با قیمت ارزان 15000 - 29000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار روز 12000 - 25000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی ارگانیک با مناسب ترین قیمت 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی بوته ای در میدان تره بار 11000 - 16000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی سبز با قیمت ارزان 15000 - 30000 تومان سفارش
قیمت استثنائی گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار تره بار 13000 - 15000 تومان سفارش
قیمت ویژه گوجه فرنگی بسته بندی در بازار بوشهر 13000 - 19000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی قرمز با قیمت ارزان از بازار تره بار 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی رسیده در میدان تره بار 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی بسته بندی در مراکز معتبر 11000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ارگانیک به صورت عمده 10000 - 20000 تومان سفارش
خرید هر تن گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت ارزان 12000 - 16000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی گیلاسی در بازار تره بار 10000 - 20000 تومان سفارش
سفارش بهترین گوجه فرنگی ارگانیک با قیمت ارزان 9500 - 14000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی رسیده با قیمت ارزان 9000 - 25000 تومان سفارش
خرید به صرفه گوجه فرنگی فله ای با قیمت ارزان 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی خوشه ای به صورت عمده 9000 - 15000 تومان سفارش
خرید هر تن گوجه فرنگی قرمز با قیمت به صرفه 10000 - 30000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی سبز با قیمت ارزان 10000 - 25000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی گلخانه ای دستچین شده با قیمت ارزان 10000 - 30000 تومان سفارش
سفارش خرید گوجه فرنگی سیاه با ارزان ترین قیمت 9000 - 25000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی سبز در میدان تره بار 10000 - 30000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ربی در بازار بوشهر 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار روز 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش ویژه گوجه فرنگی سیاه بسته بندی با قیمت مناسب 8300 - 15000 تومان سفارش
قیمت هر تن گوجه فرنگی ربی در بازار روز 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی ارگانیک در تره بار بوشهر 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت رقابتی گوجه فرنگی بوته ای ارگانیک و باکیفیت 10000 - 20000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی قرمز ربی با مناسب ترین قیمت 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت ارزان گوجه فرنگی گیلاسی گلخانه ای در بوشهر 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید هر تن گوجه فرنگی ربی در بازار تره بار 8000 - 20000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی در تره بار 10000 - 30000 تومان سفارش
خرید بهترین گوجه فرنگی ربی گلخانه ای با قیمت ارزان 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت استثنائی گوجه فرنگی ربی گلخانه ای در استان بوشهر 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت بهترین گوجه فرنگی ربی صادراتی به صورت عمده 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ربی صادراتی در مراکز معتبر 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی ربی گلخانه ای در بازار داخلی 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید ده تن گوجه فرنگی ربی گلخانه ای با قیمت ارزان 10000 - 25000 تومان سفارش
عرضه و پخش گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت مناسب 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی سیاه گلخانه ای در بازار 8000 - 25000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی سبز ارگانیک با قیمت روز 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی سیاه بسته بندی با قیمت ارزان 8000 - 25000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی ارگانیک گلخانه ای با پایین ترین قیمت 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت رقابتی گوجه فرنگی سیاه در بازار تره بار 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی ربی شیرین با پایین ترین قیمت 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت مقرون به صرفه گوجه فرنگی سبز در بازار تره بار 8500 - 16000 تومان سفارش
قیمت مقرون به صرفه گوجه فرنگی گلخانه ای بسته بندی شده 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید بهترین گوجه فرنگی سیاه با قیمت مقرون به صرفه 9000 - 25000 تومان سفارش
فروش بدون واسطه گوجه فرنگی ربی با قیمت مناسب 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی سبز ملس در بازار تره بار 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت به صرفه گوجه فرنگی سیاه با بهترین کیفیت 10000 - 25000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی گیلاسی با قیمت ارزان 10000 - 25000 تومان سفارش
عرضه کلی گوجه فرنگی گلخانه ای سالم با قیمت مناسب 9000 - 25000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی ربی با قیمت رقابتی بازار 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید مستقیم گوجه فرنگی بنفش صادراتی با قیمت روز 10000 - 25000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی مینیاتوری سالم در جنوب کشور 10000 - 20000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی کبابی شیرین با پایین ترین قیمت 5000 - 15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی بنفش صادراتی در بازار داخلی 10000 - 20000 تومان سفارش
خرید اینترنتی گوجه فرنگی کبابی ریز با پایین ترین قیمت 5000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی درختی در تره بار جنوب 5000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی مینیاتوری خوشه ای در تره بار پایتخت 10000 - 25000 تومان سفارش
فروش هر تن گوجه فرنگی کبابی بسته بندی شده با قیمت ارزان 8700 - 25000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی بنفش بوته ای با قیمت رقابتی 10000 - 25000 تومان سفارش
قیمت ارائه گوجه فرنگی بوته ای صادراتی در تره بار 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی کبابی ارگانیک در جنوب کشور 8000 - 15000 تومان سفارش
عرضه بدون واسطه گوجه فرنگی سبز تازه با قیمت ارزان 10000 - 25000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی مینیاتوری در مراکز معتبر بوشهر 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت هر تن گوجه فرنگی خوشه ای ریز با بهترین کیفیت 8000 - 25000 تومان سفارش
فروش ویژه گوجه فرنگی درشت دستچین شده با قیمت مناسب 8500 - 25000 تومان سفارش
فروش بهترین گوجه فرنگی گیلاسی شیرین با قیمت ارزان 10000 - 25000 تومان سفارش
سفارش بدون واسطه گوجه فرنگی کبابی شیرین با قیمت مناسب 8000 - 15000 تومان سفارش
سفارش هر تن گوجه فرنگی مینیاتوری ارگانیک با قیمت به صرفه 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش کلی گوجه فرنگی ربی تازه و رسیده با قیمت مناسب 5000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی درختی در بازار تره بار بوشهر 8000 - 15000 تومان سفارش
سفارش گوجه فرنگی ربی درشت با قیمت استثنائی 8000 - 15000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی ملس بوته ای با قیمت ارزان 5000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی سبز درشت با بهترین کیفیت 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش فله گوجه فرنگی درشت صادراتی با قیمت مناسب 10000 - 25000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی ریز مینیاتوری با قیمت ارزان 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت هر تن گوجه فرنگی بنفش بوته ای در بازار تره بار 10000 - 25000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی گیلاسی دستچین شده در مراکز معتبر 8000 - 15000 تومان سفارش
فروش کلی گوجه فرنگی درشت بسته بندی با قیمت اقتصادی 8000 - 25000 تومان سفارش
عرضه بی واسطه گوجه فرنگی ترش خوشه ای با قیمت پایین 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت اقتصادی گوجه فرنگی سیاه درشت به صورت تنی 10000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید عمده گوجه فرنگی بنفش شیرین با بهترین کیفیت 8000 - 25000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی ملس خوشه ای با قیمت رقابتی 5000 - 15000 تومان سفارش
قیمت کلی گوجه فرنگی درختی دستچین شده در جنوب 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش بدون واسطه گوجه فرنگی کبابی ارگانیک با قیمت مناسب 6000 - 15000 تومان سفارش
سفارش هر تن گوجه فرنگی شیرین گلخانه ای با قیمت رقابتی 10000 - 25000 تومان سفارش
سفارش گوجه قرمز ترش مرغوب با قیمت ارزان در کرج 12000 تا 19000 سفارش
عرضه مستقیم گوجه قرمز آمریکایی درجه یک با ارزان ترین قیمت 9000 تا 19000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی سیاه دستچین شده در بازار 10000 - 25000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی گلخانه ای با پایین ترین قیمت بازار 10000-15000 تومان سفارش
عرضه کلی گوجه فرنگی قرمز مرغوب با قیمت ارزان 8000 تا 15000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی گلخانه ای از کشاورز با بهترین قیمت 18000-12000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی سبز در بسته بندی های کیلویی 10000 - 20000 تومان سفارش
خرید مستقیم گوجه فرنگی انگوری از کشاوز با قیمت ارزان 10000 - 16000 تومان سفارش
فروش کلی گوجه فرنگی ربی رسیده با قیمت اقتصادی 6000 - 15000 تومان سفارش
فروش مستقیم گوجه فرنگی گلخانه ای از تره بار با قیمت ارزان 8000 - 14000 تومان سفارش
سفارش هر تن گوجه فرنگی درشت درختی با قیمت رقابتی 8000 - 15000 تومان سفارش
فروش عمده گوجه فرنگی ربی به قیمت کشاورز 18000-12000 تومان سفارش
قیمت گوجه گیلاسی تازه به صورت عمده در بازار اهواز 9000 - 16000 تومان سفارش
عرضه کلی گوجه فرنگی خوشه ای شیرین با قیمت رقابتی 8000 - 25000 تومان سفارش
فروش عمده گوجه فرنگی درشت با قیمت استثنایی 10000-15000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی گیلاسی بسته بندی با قیمت ارزان 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش گوجه چری در بسته بندی کیلویی با قیمت ارزان 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی درشت گلخانه ای در تره بار بوشهر 8000 - 25000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی سبز دستچین شده با قیمت اقتصادی 10000 - 20000 تومان سفارش
فروش هر تن گوجه فرنگی درختی ارگانیک با قیمت مناسب 8000 - 25000 تومان سفارش
قیمت درجه یک ترین گوجه گیلاسی قرمز در بازار بوشهر 7000 - 13000 تومان سفارش
قیمت ویژه گوجه فرنگی گلخانه ای درجه یک 5000-15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ربی دستچین شده در بازار تره بار 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده گوجه فرنگی ربی از کشاورز 18000-12000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی خشک بسته بندی شده با قیمت مناسب 150000 - 200000 تومان سفارش
قیمت کلی پودر گوجه فرنگی بسته بندی شده در بازار داخلی 250000 - 200000 تومان سفارش
فروش عمده رب گوجه فرنگی خانگی با پایین ترین قیمت 50000 - 100000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی خشک اسلایسی با قیمت مناسب 120000 - 150000 تومان سفارش
عرضه بی واسطه پودر گوجه فرنگی ترش با قیمت پایین 160000 - 220000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی بنفش گلخانه ای در بازار تره بار 10000 - 20000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی درشت کبابی با پایین ترین قیمت 8000 - 15000 تومان سفارش
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی قرمز بسته بندی شده 5000-15000 تومان سفارش
سفارش بهترین گوجه فرنگی خشک اسلایس شده با قیمت ارزان 150000 - 220000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی خشک ورقه ای در بازار جنوب 120000 - 190000 تومان سفارش
فروش بدون واسطه گوجه فرنگی خشک اسلایسی با قیمت اقتصادی 120000 - 180000 تومان سفارش
قیمت هر کیلو رب گوجه فرنگی خانگی با بهترین درجه کیفی 50000 - 120000 تومان سفارش
قیمت خرید سس گوجه فرنگی کیلویی در مراکز معتبر 80000 - 160000 تومان سفارش
فروش ویژه پودر گوجه فرنگی قرمز با قیمت مناسب 100000 - 180000 تومان سفارش
خرید عمده بذر گوجه فرنگی گیلاسی با قیمت ارزان 150000 - 230000 تومان سفارش
سفارش رب گوجه فرنگی خانگی صادراتی با قیمت منصفانه 50000 - 120000 تومان سفارش
سفارش بدون واسطه بذر گوجه فرنگی زودرس با قیمت ارزان 150000 - 260000 تومان سفارش
قیمت ارزان گوجه فرنگی ورقه ای خشک شده در بازار جنوب 85000 - 190000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی خشک اسلایس شده با پایین ترین قیمت 95000 - 180000 تومان سفارش
خرید عمده رب گوجه فرنگی خانگی ارگانیک با قیمت مناسب 85000 - 150000 تومان سفارش
سفارش بهترین گوجه فرنگی خشک شده اسلایسی با قیمت پایین 90000 - 210000 تومان سفارش
خرید کلی بذر گوجه فرنگی مینیاتوری با قیمت مناسب 200000 - 350000 تومان سفارش
فروش ویژه بذر گوجه فرنگی بوته ای زودرس با قیمت مناسب 250000 - 365000 تومان سفارش
قیمت فروش بذر گوجه فرنگی شیرین بسته بندی شده در بازار 180000 - 348000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی ارگانیک با بهترین کیفیت وقیمت مناسب 10000 -18000 تومان سفارش
خرید انواع گوجه فرنگی ارگانیک با قیمت مناسب وبهترین کیفیت 12000 - 21000 تومان سفارش
خرید وفروش گوجه فرنگی با بهترین قیمت به صرفه وکیفیت بالا 10000 -18000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی تازه با کیفیت وبهترین قیمت 12000 - 20000 تومان سفارش
قیمت خرید ویژه گوجه فرنگی صادراتی با بهترین کیفیت 10000 -18000 تومان سفارش
قیمت باورنکردنی گوجه فرنگی ربی در بازار با بهترین کیفیت 9500 - 16000 تومان سفارش
قیمت استثنایی خرید گوجه فرنگی تازه با بهترین کیفیت در بازار 12000 - 20000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی ارگانیک تازه با بهترین کیفیت وقیمت مناسب 10000 -18000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده گوجه گیلاسی مرغوب در بازار 15000 - 35000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی سبز بسته بندی با قیمت ارزان 10000 - 20000 تومان سفارش
سفارش بهترین گوجه فرنگی خرد شده یخ زده با قیمت مناسب 15000 - 35000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ورقه ای خشک شده در بازار داخلی 120000 - 180000 تومان سفارش
سفارش کلی بذر گوجه فرنگی زودرس و مرغوب با قیمت اقتصادی 347000 - 400000 تومان سفارش
فروش کلی بذر گوجه فرنگی درشت و زودرس با قیمت پایین 250000 - 365000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی خشک محلی در بازار مشهد 135000 - 185000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی منجمد در بسته بندی های کیلویی 20000 - 30000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی خشک اسلایس شده با قیمت مناسب 165000 - 1950000 تومان سفارش
قیمت کلی رب گوجه فرنگی خانگی در بازار بزرگ مشهد 62000 - 126000 تومان سفارش
فروش ویژه سس گوجه فرنگی شیرین با قیمت باورنکردنی 1760000 - 2540000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی خشک آفتابی با پایین ترین قیمت 137000 - 248000 تومان سفارش
خرید عمده برگه گوجه فرنگی خشک با قیمت مناسب 128000 - 189000 تومان سفارش
قیمت خرید بذر گوجه فرنگی درشت خوشه ای در استان مشهد 350000 - 500000 تومان سفارش
خرید بدون واسطه گوجه فرنگی خشک آفتابی با قیمت مناسب 138000 - 195000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه سس گوجه فرنگی تک نفره با قیمت روز 268000 - 382000 تومان سفارش
خرید هر کیلو برگه گوجه فرنگی بسته بندی شده با قیمت اقتصادی 138000 - 195000 تومان سفارش
خرید بهترین پودر گوجه فرنگی فله ای با قیمت امروز 145000 - 215000 تومان سفارش
سفارش کلی بذر گوجه فرنگی مینیاتوری با قیمت مناسب 347000 - 450000 تومان سفارش
خرید کلی گوجه فرنگی منجمد بسته بندی شده با پایین ترین قیمت 18000 - 34800 تومان سفارش
قیمت عمده پودر گوجه فرنگی قرمز صادراتی در بازار داخلی 680000 - 156000 تومان سفارش
فروش کلی گوجه فرنگی خشک محلی با قیمت ارزان 126000 - 188000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی خشک ارگانیک با پایین ترین قیمت 158000 - 208000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی خشک اسلایسی بسته بندی شده 165000 - 1950000 تومان سفارش
خرید کلی ترشی گوجه فرنگی قرمز درسته با قیمت ارزان 49000 - 97000 تومان سفارش
سفارش عمده گوجه فرنگی اسلایسی منجمد با قیمت مناسب 24000 - 38500 تومان سفارش
قیمت روز پودر گوجه فرنگی فله ای در بازار مشهد 1500000 - 2200000 تومان سفارش
سفارش کلی گوجه فرنگی ربی درشت با قیمت ارزان 8000 - 20000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی منجمد بسته بندی شده با قیمت بی نظیر از ترکیه 25000 - 38000 تومان سفارش
سفارش کلی پودر گوجه فرنگی قرمز و ممتاز با قیمت منصفانه 128000 - 199000 تومان سفارش
قیمت و خرید گوجه فرنگی خشک اسلایسی با پایین ترین نرخ 84000 - 168000 تومان سفارش
خرید و قیمت هر تن گوجه فرنگی درشت دستچین شده در بازار امارات 8000 - 25000 تومان سفارش
عمده فروشی گوجه گیلاسی مرغوب با بهترین قیمت در بازار 8000 - 20000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی درجه یک وبا قیمت مناسب 8900 - 11800 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی کبابی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب 9000 -16000 تومان سفارش
سس گوجه فرنگی کچاپ خوشمزه با کیفیت خوب و با قیمت ارزان 175000 - 355000 تومان سفارش
خرید فله ترشی گوجه فرنگی مجلسی با قیمت مناسب 48000 - 116000 تومان سفارش
قیمت گوجه گلخانه ای با کیفیت بالا در تهران 8000 - 19000 تومان سفارش
آخرین قیمت گوجه فرنگی بنفش تازه در تره بار اهواز 8500 - 23000 تومان سفارش
قیمت عرضه گوجه فرنگی خشک آفتابی در همدان 138000 - 224000 تومان سفارش
فروش گوجه فرنگی گیلاسی به پایین ترین قیمت بازار بوشهر 13500 - 28000 تومان سفارش
خرید گوجه فرنگی سبز دستچین شده با قیمت پایین و کیفیت درجه یک 8000 - 15000 تومان سفارش
فروش گوجه فرنگی به قیمت عمده و مستقیم 6000 - 10000 تومان سفارش
قیمت عرضه سس گوجه فرنگی دبه ای به صورت عمده 235000 - 389000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی درجه یک در تهران 12900 - 15000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی گیلاسی درجه یک در بازار تهران 10000 - 15000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه ربی در میدان تره بار تهران 8000-6000 تومان سفارش
عمده فروشی گوجه فرنگی ارگانیک با قیمت ارزان 11000 - 15000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده گوجه فرنگی ریز در جنوب کشور 9000 - 14000 تومان سفارش
قیمت استثنائی گوجه فرنگی مینیاتوری در بازار مشهد 9500 - 15000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی گیلاسی در بازار امروز 20000 - 25000 تومان سفارش
قیمت خرید هر کیلو گوجه فرنگی بوته ای به صورت عمده 8000 - 13000 تومان سفارش
قیمت امروز یک تن گوجه فرنگی صادراتی در بوشهر 10000 - 18000 تومان سفارش
سفارش تنی گوجه فرنگی گلخانه ای با قیمت ارزان 8000 - 16000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی درجه یک به صورت تنی 5000 - 7000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی ربی در جنوب 5000 - 9000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی دستچین شده در بازار تره بار 6000 - 15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی ربی باکیفیت به صورت عمده 10000 - 15000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی خوشه ای به صورت تنی 9000 - 12000 تومان سفارش
قیمت خرید بی واسطه گوجه فرنگی قرمز و درجه یک از تولید کننده 10000 - 15500 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی صادراتی با قیمت ارزان 9000 - 16000 تومان سفارش
سفارش عمده بهترین گوجه فرنگی با قیمت مناسب 10000 - 11000 تومان سفارش
خرید هرتن گوجه فرنگی قرمز درجه یک با بهترین قیمت 11000 - 11500 تومان سفارش
قیمت ویژه گوجه فرنگی در بازار تره بار اصفهان 12500 - 15000 تومان سفارش
قیمت رقابتی گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی درجه یک 5000 - 9000 تومان سفارش
قیمت فروش گوجه فرنگی سیاه در بازار تره بار 8000 - 10000 تومان سفارش
قیمت فروش عمده گوجه فرنگی سیاه در بازار بزرگ بوشهر 12000 - 19000 تومان سفارش
سفارش بهترین گوجه فرنگی سیاه با قیمت ارزان 11000 - 18000 تومان سفارش
پخش عمده گوجه فرنگی خوشه ای صادراتی با قیمت ویژه 6000 - 10000 تومان سفارش
فروش استثنائی گوجه فرنگی سبز و درجه یک با قیمت مناسب 6000 - 11000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی قرمز در بازار روز بوشهر 7900 - 12000 تومان سفارش
فروش هر تن گوجه فرنگی سیاه با پایین ترین قیمت 10000 - 12000 تومان سفارش
فروش بهترین گوجه فرنگی ارزان قیمت از میدان تره بار 10000 - 15000 تومان سفارش
قیمت گوجه فرنگی قرمز صادراتی در بازار بوشهر 9000 - 15000 تومان سفارش
خرید و قیمت گوجه گیلاسی زرد درجه یک در بسته بندی 25000 - 32000 تومان سفارش
خرید عمده گوجه فرنگی مینیاتوری ارگانیک با مناسب ترین قیمت 10000 - 13000 تومان سفارش
قیمت خرید گوجه فرنگی بوته ای به صورت عمده 9000 - 13000 تومان سفارش
قیمت گوجه گیلاسی امروز در میدان تره بار 14000 - 20000 تومان سفارش
عمده فروشی گوجه فرنگی خوشه ای با قیمت ارزان 12000 - 14000 تومان سفارش
قیمت رقابتی گوجه فرنگی گیلاسی ریز در بازار داخلی 20000 - 29000 تومان سفارش
خرید به صرفه گوجه فرنگی صادراتی با قیمت روز 12000 - 16000 تومان سفارش
قیمت روز گوجه فرنگی گلخانه ای در بوشهر 12000 - 18000 تومان سفارش
قیمت عمده گوجه فرنگی سیاه در میدان تره بار بوشهر 10000 - 16000 تومان سفارش
فروش عمده گوجه فرنگی سبز با قیمت ارزان 15000 - 21000 تومان سفارش
قیمت ارزان گوجه فرنگی بوته ای در جنوب کشور 7500 - 12000 تومان سفارش
consult image

راحله معصومی

مشاور فروش

مشاوره